DomusVet: currículum

Em vaig llicenciar com veterinaria a la Universitat Cardenal Herrera-Ceu, el 27 de Septembre de 2005. Vaig compaginar els estudis col•laborant com alumna interna de cirugia animal i hospitalitzaciò desde l´any 2002 fins al 2005. Durant l´estiu vaig fer pràctiques a diferents clíniques de la Comunitat Valenciana i Mallorca.

Degut al meu interès damunt l´investigaciò vaig entrar com Resident al Hospital Clínic Veterinari a la Universitat Cardenal Herrera-CEU desde Septembre del 2005 fins Gener del 2008. Apart de formarme en diferents camps i ajudar a la formaciò de l´alumnat de la propia facultat tambè he col•laborat en projectes d´investigaciò en el Departament de Medicina i Cirugia Animal. Vaig concloure la meva estància amb la realització del meu propi treball d´investigació titulat “Estudio clínico del uso del remifentanilo en la especie felina” el 11 de Juliol 2007, amb una calificació de Sobresalient.

Per poder conèixer altres formes de treballar vaig realitzar una estància clínica (“Visitor”) en es Royal (Dick) Hospital of University of Edinburgh en els Departaments de Cardiologia i Anestèsia de Maig a Septembre 2007.

Habitualment solc assistir a cursos i congressos per seguir una formació en els camps d´interés profesional. He publicat diversos articles (12 en anestesia i 4 varios) d´interés científic en revistes nacionals (Consulta de Difusión Veterinaria y Argos) i un a una revista internacional (Veterinary Radiology) així com la participació com a ponent en congressos nacionals e internacionals (SECIVE i SEAAV).

He estat fent feina durant 2 anys a un hospital formantme en medicina interna, cirugia, hospitalització i urgències.

Després d´aquests anys de formació i els meus conèixements laborals pretenc facilitar els serveis veterinaris a la comoditat del client amb l´apertura de DomusVet.